Info voor Scholen

#YouthGoals biedt jongeren perspectief

#YouthGoals biedt jongeren de kans om de beste versie van zichzelf te leren kennen door middel van een Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Organisaties die deelnemen aan #YouthGoals bouwen een netwerk op van betrokken jongeren in Roosendaal die mogelijk ook na hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vrijwilligerswerk willen doen. Verder is deze MDT door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk voor minder schooluitval. Dit helpt om te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen. 

Begeleiding #YouthGoals

Projectmedewerkers van #YouthGoals begeleiden jongeren tussen de 14 en 23 jaar bij het MDT- traject. De werving vindt plaats bij deelnemende scholen zodat jongeren de MDT kunnen verbinden aan een schoolproject zoals het profielwerkstuk. In het voorjaar van 2021 start #YouthGoals met een samenwerking met het Jan Tinberg College en Omo scholengroep Tongerlo in Roosendaal. Het streven is om in het najaar van 2021 ook andere scholen in de regio te benaderen zoals mbo- en hbo-opleidingen. Het MDT traject duurt maximaal 6 maanden met een inzet van 80 uur.  De projecturen op school en bijeenkomsten met #YouthGoals projectmedewerkers zijn inclusief. Jongeren krijgen een vergoeding voor de uren die zij buiten schooltijd besteden aan het project. Hiervoor wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt door WijZijn Traverse Groep.

#YouthGoals verzorgt een presentatie op de scholen in de klassen die in aanmerking komen voor een MDT. Op deze manier worden jongeren geprikkeld om zich op te geven voor #YouthGoals. Na de aanmeldingsprocedure start het #YouthGoals avontuur. Jongeren nemen deel aan drie bijeenkomsten:

  1. Kick-off bijeenkomst: Projectmedewerkers van #YouthGoals gaan met de jongeren op zoek naar hun talenten, ideeën en interesses. Groepen worden gevormd om de verdere samenwerking voor projecten vorm te geven. Jongerenwerkers maken afspraken over contact- en begeleidingsmomenten.
  2. Skillz bijeenkomst: De jongeren krijgen workshops aangeboden om skills op het gebied van organiseren, communiceren en samenwerken. De jongerenwerkers zorgen voor een passende match voor een MDT-ervaringsplek met organisaties in Roosendaal.
  3. Afsluitende bijeenkomst: Het MDT-traject wordt afgesloten, ervaringen en successen worden gedeeld en jongeren krijgen een certificaat uitgereikt.

Samenwerking
scholen

#YouthGoals kan niet bestaan zonder samenwerking met partners uit Roosendaal. Samen met onder andere opbouwwerkers, jongerenwerkers, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, buurthuizen maken we ons sterk om de dromen en wensen van de jongeren te realiseren. Op deze manier bouwt #YouthGoals een netwerk op van MDT-ervaringsplekken voor jongeren.

  • Structuur en aansluiting op het lescurriculum en planning van de school
  • Een vast aanspreekpunt (een docent en/of een jongere uit de leerlingenraad)
  • Ondersteuning met begeleiding waar nodig
  • Waardering van jongeren samen met WijZijn Traverse Groep
  • Afstemming met de projectmedewerkers van #YouthGoals

Deelnemende scholen

Omo Scholengroep Tongerlo