Informatie voor Partners

Is uw organisatie #YouthGoals- proof?

Organisaties die deelnemen aan #YouthGoals bouwen een netwerk op van betrokken jongeren in Roosendaal die mogelijk ook na hun Maatschappelijke Diensttijd (MDT) vrijwilligerswerk willen doen. Verder is deze MDT door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk voor minder schooluitval. Dit helpt om te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen. 

MDT ervaringsplekken

#YouthGoals kan niet bestaan zonder samenwerking met partners uit Roosendaal. Samen met onder andere opbouwwerkers, jongerenwerkers, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, buurthuizen maken we ons sterk om de dromen en wensen van de jongeren te realiseren. Op deze manier bouwt #YouthGoals een netwerk op van MDT-ervaringsplekken voor jongeren. Deze ervaringsplek biedt de jongeren:

  • Introductie op de werkplek
  • Toegang tot de doelgroep
  • Faciliteiten voor de activiteiten
  • Aansluiting op de behoeftes van de doelgroep
  • Begeleiding en toezicht op de doe-werkplek/activiteit
  • Terugkoppeling voortgang van het project

#YouthGoals wil jongeren meer perspectief bieden juist nu in coronatijd. Jongeren worden geacht zich te houden aan de RIVM richtlijnen en maatregelen die gelden op school en bij de doe-werkplek.

Begeleiding #Youthgoals

Projectmedewerkers van #YouthGoals begeleiden jongeren tussen de 14 en 23 jaar bij het MDT traject. De werving vindt plaats bij deelnemende scholen zodat jongeren de MDT kunnen verbinden aan een schoolproject zoals het profielwerkstuk. In het voorjaar van 2021 start #Youthgoals met een samenwerking met het Jan Tinberg College en Omo scholengroep Tongerlo in Roosendaal. Het streven is om in het najaar van 2021 ook andere scholen in de regio te benaderen zoals mbo- en hbo-opleidingen. Het MDT-traject duurt maximaal 6 maanden met een inzet van 80 uur.  De projecturen op school en bijeenkomsten met #YouthGoals jongerenwerkers zijn inclusief. Jongeren krijgen een vergoeding voor de uren die zij buiten schooltijd besteden aan het project. Hiervoor wordt een vrijwilligersovereenkomst opgemaakt door WijZijn Traverse Groep.

Projectmedewerkers van #YouthGoals gaan met de jongeren op zoek naar hun talenten, ideeën en interesses en werken deze uit in een haalbaar projectplan. Aanvullend worden jongeren workshops aangeboden voor het bijbrengen van skills op het gebied van organiseren, communiceren en samenwerken. De projectmedewerkers zorgen voor een passende match met organisaties in Roosendaal. Het traject wordt afgesloten met een certificaat.

Deelnemende organisaties en partners

Organisaties met een * bieden op dit moment leuke Doe-Werkplekken en/of MDTopdrachten aan.

Geef uw organisatie op als doe-werkplek!

#YouthGoals is op zoek naar organisaties die een MDT-ervaringsplek bieden of openstaan voor nieuwe ideeën die jongeren aandragen of vanuit de samenwerking met #YouthGoals ontstaan. Het gaat niet alleen om concrete “meedoe” activiteiten. Denk ook aan (online) ondersteuning door jongeren onderling in coronatijd, onderzoeken, advisering, jongerenpanels, het benaderen van bedrijven of ondernemers etc. Het gaat om een maatschappelijke bijdrage op projectbasis aan thema’s op het gebied van duurzaamheid, media en cultuur, natuur en dier, onderwijs en educatie, sport, politiek en bestuur, zorg en welzijn.

MDT is een landelijke initiatief gesubsidieerd door ZONMW. Voor meer informatie en voorbeelden van MDT ervaringen zie: www.doemeemetmdt.nl